Марицтекс

Read Page ContentМарицатекс АД е носител на 14 златни медала за нови изделия от Международния Пловдивски панаир.

placeholder

Център за информиране и професионално ориентиране „Марицатекс“ АД

Какво предлагаме:
Центърът за информация и професионално ориентиране „Марицатекс“ АД е създаден в съответствие със закона за професионалното образование. Центърът предоставя на своите клиенти индивидуална работа по информиране, професионално ориентиране и кариерно развитие, оценка на компетентности, разработване на профили за необходимите компетентности за дадена професия, индивидуални планове за развитие, групова работа с клиенти по информиране, професионално и кариерно ориентиране, тренинги за формиране на умения за планиране на кариерата, обучения по социална адаптация, адаптация към пазара на труда и др. Мотивационни обучения и други в т. ч.:

- услуги в областта на информирането, професионалното ориентиране и кариерно консултиране
- актуална, навременна и полезна информация за кариерно развитие
- информация и специална програма за избор на училище или образователна структура за получаване на образователна степен и квалификация
- възможности за ориентиране на пазара на труда
- консултации по професионално ориентиране
- кариерно консултиране
- оценка на компетентностите
- организира създаването и разпространението на продукти, свързани с професионалното ориентиране и кариерно развитие и консултиране

Центърът развива и прилага методи за определяне на професионалната пригодност, насоченост и оценка на компетентностите и подпомага въвеждането на свързаните с това стандарти в страната.
Целите на ЦИПО „Марицатекс“ АД са:

- Да се подпомагат учащи се или наскоро завършили средното или основното си образование лица до 24 години, на които предстои да направят избора в кариерното си развитие, да определят своя капацитет, компетенции и интереси, да вземат решения за избор на висшето и/ или професионално образование, обучение и работа и да управляват своя индивидуален живот и възможности за учене, работа и други ангажименти, в рамките на които този капацитет и компетенции могат да се придобият и/или прилагат

- Да се подпомагат безработни лица над 18 години да определят своя капацитет, компетенции и интереси, като въз основа на това да вземат решение да придобият нови професионални умения или повишат досегашните си, като бъдат информирани за евентуалните възможности за професионално обучение, както да бъдат подпомогнати да направят ефективен избор на подходящи за тях професии и ангажименти, в рамките на своя капацитет, компетенции и интереси.

- Да се подпомагат лица, желаещи да изберат нова насока на кариерното си развитие да направят преоценка на своя капацитет, компетенции и интереси и въз основа на което да направят правилен избор за нова работа или професионално начинание отговарящи на техните изисквания и ако за това е необходимо придобиване на съответното висше и/или професионално образование и обучение тези лица да бъдат информирани за възможностите пред тях, което да подпомогне техният избор в тази насока.

- Да се подпомогнат лица над 45 годишна възраст за придобиване на нови умения за удължаване на трудовия им живот, включително чрез предаване на опита на следващите поколения в контекста на активно стареене, за промяната, свързана с предстоящо пенсиониране, чрез запознаване с техните права и възможности за избор.