Марицтекс

Read Page Content

Марицатекс АД е носител на 14 златни медала за нови изделия от Международния Пловдивски панаир.

placeholder

Фирма Марицатекс АД

Фирма Марицатекс АД е бившо памукотекстилно предприятие с над 110 годишна история, започнала с откриването на първата памукотъкачна работилница в гр.Пловдив през 1890 год , обединила няколко текстилни фабрики на територията на гр.Пловдив в единно текстилно предприятие с нова производствена база,чиито основи се полагат през август 1952 год. Фирмата е частно дружество с мажоритарен собственик Индустриален Холдинг „ Доверие” АД. Марицатекс АД е носител на 14 златни медала за нови изделия от Международния Пловдивски панаир. Дейността на Дружеството е преструктуирана и се работи в различни отрасли на икономиката в страната .