Марицтекс

Read Page ContentМарицатекс АД е носител на 14 златни медала за нови изделия от Международния Пловдивски панаир.

Устав на Акционерно Дружество ""МАРИЦАТЕКС"" АД