Марицатекс

Use the following navigation to visit the main site sections

Read Page ContentАнглийски език – групово обучение

ниво

Начална дата

Време на провеждане

хорариум

Цена за един обучаем

А1

15.01.2016 г.

сутрин, вечер, събота-неделя,

100 уч. часа

230 лв.

А2

15.01.2016 г.

сутрин, вечер, събота-неделя,

100 уч. часа

250 лв.

В1

15.01.2016 г.

сутрин, вечер, събота-неделя,

100 уч. часа

250 лв.

На завършилите обучението се издава сертификат

 

 

 

Записване

 

Компютърна грамотност – групово обучение

ниво

Начална дата

Време на провеждане

хорариум

цена

За начинаещи

15.01.2016 г.

сутрин, вечер, събота-неделя,

40 уч. часа

120 лв.

На завършилите обучението се издава сертификат

 

 

 

Записване

 

Професия „Животновъд“ код 621050, специалност „Пчеларство“ код 6210507, втора квалификационна степен         

ниво

Начална дата

Време на провеждане

хорариум

цена

Обучение за част от професия

15.01.2016 г.

сутрин, вечер, събота-неделя,

200 уч. часа

400 лв.

На завършилите обучението се издава удостоверение за професионална квалификация по образец на МОН

 

 

 

Записване

 

Професия „Оперативен счетоводител“ код 344030, специалност „Оперативно счетоводство“ код 3440301, трета квалификационна степен
ниво Начална дата Време на провеждане хорариум цена
Обучение за част от професия 15.01.2016 г. сутрин, вечер, събота-неделя, 100 уч. часа 230 лв.
На завършилите обучението се издава удостоверение за професионална квалификация по образец на МОН       Записване

 

Форма за записване
Име, презиме, фамилия:
Образование:
Адрес:
Тел:
Курс по:
Ниво:
Изберете време на провеждане:
Други изисквания:
 

Заплащането на таксата може да се извърши в офиса на ЦПО „Марицатекс“
АДРЕС:
гр. Пловдив, ул. „В. Левски“ № 144
Лице за справка – Десислава Енкина
тел.: +359 896 203 993
или с банков превод по сметка на
,,МАРИЦАТЕКС’’ АД
ТБ ,,АЛИАНЦ’’ АД
IBAN: BG98BUIN70091020045716
BIC: BUINBGSF