Марицтекс

Read Page Content



Марицатекс АД е носител на 14 златни медала за нови изделия от Международния Пловдивски панаир.